Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında sunduğu imkanlardan yararlanılmasıdır. Böylece; organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi ve Verilen hizmetin verimli olması sağlanır.

Memnuniyet sonucu fayda sağlanılması gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde ve kullanılan teknolojik unsurlarda bir bütün halinde dönüşüm yaşanır. İşte gündeme gelen bu dönüşüm sürecinin tamamı dijital dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

DTB olarak, müşterilerimizdeki işlerin yeni teknoloji ve methodlarla maliyetleri düşürecek şekilde dijital ortama aktarılmasını hedefleriz.  Kullandığımız tüm yazılım ve donanımlar günümüz teknolojisinde en iyilerdir. Dijitalleşme üzerine bilgi birikimine sahip bizler dünyadaki hızlı olan dijitalleşmeyi sürekli izliyor ve Türkiye’ye nasıl adapte edebileceğimizi belirliyoruz. 
Dijital dönüşüm bir Bilişim projesinden daha fazlasıdır. Şirket için kültürü, yönetim vizyonu, tedarikçi ve satıcılarla birlikte bir dönüşümü içerir. Fiziksel ve beşeri olarak da iyi yönetilmelidir. Bilgi ve tecrübe sahibi akademisyen ve yöneticilerle birlikte çalışarak işletmelerin hızla işlerinde uygulaması gereken dijitaleşmeye geçmelerini sağlamaktayız.

Dijital dönüşümün öne çıkan bileşenlerinden biri olan e-Dönüşümdür. Şirketlerin  ve devlet kurumlarının ve birçok yapılanmanın verimliliği koruma ve tasarruf gibi kazanımların elde edilmesi, bununla birlikte iş süreçlerini elektronik ortama taşıması olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde e-Dönüşüm yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak e-Devlet uygulamasıdır. Bugün, birçok Türk vatandaşının önceleri temin etmek için fazlasıyla çaba sarf etmesi gereken birçok evrak ve gerçekleştirmek için çeşitli kurumlara müracaat etmesi gereken birçok işlem artık e-Devlet üzerinden çok kısa bir süre içerisinde kolayca tamamlanabiliyor. e-Devlet uygulamasının yanı sıra, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarında da dönüşüm sağlanmış durumda. Tüm bu uygulamalar düşünüldüğünde e-Dönüşümün artık hayatımızın en önemli parçası olduğunu söylemek mümkün.