RFID Tünel Okuma Sistemi

Koli içerisindeki RFID etiketli ürünlerin, toplu olarak okunması esası üzerine kurulmuş bir otomasyon sistemdir. Mevcut ERP sistemleri ile entegre edilerek, alınan sipariş içeriği üzerinden eksik veya hatalı ürün çıkışını ortadan kaldırır. Mal kabul ve sevkiyat operasyonlarına hız ve doğruluk kazandırır. Üretimden ve fasondan gelen ürünleri hızlı ve hatasız bir şekilde, depoya mal kabulünü yapar.

Sevkiyat ve depo giriş işlemlerinde, koli içerik bilgilerini ekrandan operatöre anlık olarak bildirir. ERP sistemi ile entegre olarak, eksik ve hatalı giriş/çıkış hareketlerinin önüne geçer. Hat sonuna kurulu olan hassas tartım ünitesi ile, koli ağırlığının sisteme aktarılması sağlanarak, istenirse etiket basımı da sağlanabilir

ERP sistemine, ağırlık referans bilgileri girildiğinde, adet ve ağırlık karşılaştırması yaparak ekstra kontrol sağlar. Tam entegrasyon özelliği sayesinde %100 hatasız ve hızlı sevkiyat sağlar. Fason takip için çok uygun bir sistemdir.

RFID Depo Otomasyon Sistemi

Yükleme ve boşaltma süreçlerinin kontrolü noktalarında kullanılır. Ürün teslim noktası, nakliye firması ve teslim aracı gibi bilgileri otomatik olarak yönetilmesi ile ilgili süreçlere hız ve verimlilik katar. Gönderilen ürünlerin müşteri siparişleri ile uyumluluğunun denetimi sağlanarak, doğru ve hatasız sevkıyat sağlanır. Acil siparişlerin hatasız yönetimi sağlanır. Müşterilerinizin olası gecikmelere karşı otomatik olarak bilgilendirilmesi noktasında verimlilik katar. Stok seviyesinin azalması durumunda otomatik yenileme işlemlerini yönetebilirsiniz. 

%100 doğrulukla, yükleme ve boşaltma süreçlerini yönetebilirsiniz. Böylelikle, gelen ve giden ürünlerin elektronik kontrolü ile hataların azaltılması sağlanır. Masraflara ve müşteri şikayetlerine sebep olan hatalı, eksik, fazla gönderimin önüne geçilir. Aynı zamanda, depo iş gücü maliyetlerinin azaltılması ve stokların doğru ve güvenilir olması sağlanır.

RFID Palet Takip Sistemi

Taşıma ünitelerinde ve Paletlerde kullanılan etiketlerin geri dönüşüm imkanı ile, RFID etiket sarfiyatının ciddi bir oranda önüne geçilmektedir. Palet içeriği üzerinden takip sağlanarak, paletlerin geçtiği lokasyonların takibi ve kaç adet gidip kaç adet geri döndüğünün bilgisinin alınması sağlanır. Tüm bu okuma işlemleri, sabit tip RFID okuyucular ile yapılmaktadır. Tüm alanlardaki paletli ürün hareketlerin izlenmesi ve yükleme rampalarından giriş çıkış bilgilerinin online olarak takip edilmesi mümkündür. Ayrıca, RFID li el terminalleri kullanılarak da palet içerikleri bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Merkez depoda ve bölge depolarında bulunan adetleri anlık olarak izlenebilir, bekleme sürelerinin raporlarına anlık ulaşabilirsiniz. RFID sistemi, mevcut ERP, WMS ve Barkod Sistemleri ile entegre edilebilen esnek yapı ya sahiptir. 

RFID Demirbaş Takip Sistemi

RFID Demirbaş Takip Sistemi ile hızlı-hatasız sayım, kontrol, takip ve izlenmesi yapılabilmektedir. Bağımsız olarak çalışabilen ve veri tabanına sahip esnek menü yapısına sahip yönetim paneli mevcuttur.  Üretim, ofis, mağaza  gibi ortamlarda mevcut demirbaş envanterinizin doğru şekilde tutulması sağlanabilmektedir. RFID El Terminali de kullanılarak, normal sayıma göre 20 kat daha hızlı demirbaş sayımı gerçekleştirebilirsiniz. Bulunabilirlik ve konum bilgisinde yüksek doğruluk sahiptir. Demirbaş envanter kayıtlarında bütünlük, ekipmanlarınızın bakımı, IT ürünlerinizin garanti ve servis durumlarının denetimi de tek bir ekrandan yapılabilmektedir. Mevcut  ERP sisteminizle demirbaş kaydı entegrasyonu yapılabilmektedir.

Referanslar

RFID NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Radyo Frekansları ile haberleşen ve doğrudan veri alışverişi için geliştirilmiş bir teknolojidir. Etiketlerin içerisine programlamış olan içeriklerin, belli bir mesafeden ürüne yaklaşmadan okunabilmesini sağlar.  Rfid etiketlerde bulunan yüksek hafızaya sahip çiplere,  bir çok bilgiyi ve veriyi yazmamız mümkündür.

Barkod okuma teknolojisinde ürünü fiziki olarak barkodunu okutmamız gerekirken, RFID özellikli etiketlerde çok daha uzak mesafeden hızlı ve hatasız okuma yapılabilmektedir.  RFID etiketler kullanılarak, stok kontrolü ve stok sayımı gibi uzun süren operasyonlar da 20 kata yakın hız sağlanabilmektedir.

Etiketlerin üzerlerinde bulunan mikroçiplere binlerce defa veri yazılabilmesi, çok sayıda etiketin aynı anda, görüş açısı olmadan metrelerce uzaktan okunabilmesi ile birlikte, suya ve sıcağa karşı dayanıklı olması başlıca gelişmiş özellikleri arasında yer almaktadır.

Özet olarak RFID teknolojisini ;  kişilerin ya da nesnelerin, temasa ihtiyaç duyulmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılan bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. 

RFID ETİKETLER

RFID etiket (tag), tanınmak istenen nesnelerin (ürün, paket, taşıt, insan, hayvan, vd.) üzerine veya içine doğrudan yerleştirilir. RFID etiketin içindeki çipe kaydedilmiş bilgileri okumak için gerekli iletişim, okuyucu ile etiket içinde bulunan anten aracılığıyla radyo frekans (RF) sinyalleriyle sağlanır. RFID etiket, okuma alanına girdiğinde okuyucu tarafından algılanır ve çipinin kendi koduyla birlikte içinde kayıtlı bilgileri anteni vasıtasıyla okuyucuya kablosuz ve temassız olarak gönderir. Enerjiyi alma yöntemine bağlı olarak, etiketler aktif, pasif ve yarı pasif olmak üzere üçe ayrılır. Aktif RFID etiketlerde, iletişim ve işlem için enerji kaynağı bulunurken, pasif RFID etiketler gerekli enerjiyi okuyucudan alırlar. Okuyucunun çiple haberleşmesini RFID etikette bulunan anten sağlar. RFID etiketler fiziksel olarak birçok şekilde tasarlanabilmektedir. Plastik ve kağıt etiketler ihtiyaca göre değişik şekil, büyüklük ve ambalajlarla imal edilmektedir. RFID çiplerin kendilerinin tekil bir kimlik kodu vardır (unique ID code) ve içine tanınmak istenen nesnelerle ilgili her türlü bilgi kaydedilebilir. RFID çiplerin bellek kapasiteleri uygulamaya/ihtiyaca göre belirlenebilmektedir. Nesnelerin ismi, ürün kodu, vb bilgiler en fazla 1K seviyesinde bellek kapasitesiyle çözülebilmektedir. Yüksek bellek kapasitesi, nesne hakkında çok fazla bilgi yüklenmek veya uygulamaya bağlı olarak nesneleri izleme veya takip bilgilerinin sürekli kaydedilmek istendiğinde gerekli olmaktadır. RFID çiplerin kopyalanması oldukça zordur. Her çipin üretici tarafından belirlenmiş bir tekil (unique ID number) kimlik numarası/kodu vardır. RFID etiketlere birden fazla koruma seviyesi koyulabilmektedir. Güvenlik teknolojileri kullanılarak çip içindeki bilgilere erişim engellenebilmekte, çip kilitlenebilmekte veya kullanılamaz hale getirilebilmektedir.

RFID OKUYUCULAR

RFID okuyucular elle taşınabilir, araca monteli ve sabit olmak üzere 3 çeşittir. Etiketlerin kodlarının ve içinde kayıtlı bilgilerin okunup sisteme iletilmesi görevini görürler. Okuyucular da çiplerin sahip oldukları standartlara (ISO 14443, ISO 15693 gibi) göre çalışmaktadır. RFID okuyucunun okuma kapasitesi; çipin frekansına, gücüne, RFID etiketin aktif veya pasif olmasına, antenin hassasiyetine, ortamda sıvı veya metal olup olmamasına gibi birçok etkene bağlıdır. Okunup yazılabilen etiketlerde okuma kapasitesi genelde yazma kapasitesinden daha yüksektir. Aktif RFID çipler de pasif RFID çiplere kıyasla daha geniş kapsama alanına sahiptir.

RFID YAZICILAR

RFID yazıcıların da okuyucular gibi sabit ve taşınabilir modelleri bulunmaktadır. RFID yazıcılar, etiketlerin içindeki çiplere bilgi kaydedilmesinde, bilgilerin okunmasında ve güncellenmesinde kullanılırlar. Masaüstü, dizüstü ve el bilgisayarlarına kablolu veya kablosuz bağlanabilmektedirler. RFID etiketin içindeki çipe bilgi kaydetmenin yanında, etiketi de basan RFID yazıcılar da bulunmaktadır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.