Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

 Dijital teknolojilere sahip olmanın yanı sıra bu teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegre edilip değer yaratılması anlamına geliyor. Dijital dönüşüm, yalnızca modern teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanılması olmayıp, teknolojik yeniliklerle başlayan bir süreci ifade ediyor. Bu süreçte yönetim anlayışının, kurum kültürünün ve iş modellerinin de yenilenmesi oldukça önemli. İşletmeler dijital dönüşüm sürecinde strateji oluşturmaktan satış döngüsünün analizine, iletişim dilinin modernizasyonundan dış pazarlara açılım stratejilerinin geliştirilmesine birçok konuda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor.

Dijital dönüşümün faydaları nelerdir?

Dijital dönüşüm, ülke ekonomisinin niteliği, gelişimi ve rekabet gücü üzerinde olumlu etkide bulunuyor. Bu nedenle ülkelerin dijital dünyaya ayak uydurabilmesi için ülkede faaliyet gösteren tüm işletmelerin dijital dönüşüm için adım atması önem taşıyor. Dijital dönüşüm sürecini başlatarak geleneksel olanın karşısında yeniyi kullanan işletmeler bir adım öne geçiyor.

Dijital dönüşüm şirket içindeki bir alan veya bölümde teknolojiyi uygulamak değil, dijitalleşmeyi bütün olarak ele alarak şirket kültürü haline getirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm, iş modeli ve iş süreci dönüşümüyle akıllı üretim ve örgütsel dönüşümden oluşan bir süreci ifade ediyor.

Dijital dönüşüm sayesinde karlılık artar. Kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar. Gereksiz iş yükü azalır ve verimlilik artar. Zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlanır. Evrakların kaybolma ve tahrifat görme ihtimali ortadan kalkar. Böylelikle; belgelerin arşivleme sorunu ortadan kalkar ve dijital arşivleme sayesinde gerektiğinde eski belgelere saniyeler içerisinde erişim sağlanır. Hata oranı minimum seviyeye iner. Kağıt kullanımını azalttığı için doğanın korunmasına katkı sağlar.

Dijital dönüşümün süreci nasıldır?

Dijital dönüşüm sürecinde her işletme farklı yöntemler uygulayıp farklı teknolojileri süreçlere dahil edebiliyor. Bununla birlikte ortak olarak işletmelerin bu süreçte dijital yeteneğini ve potansiyelini tespit ederek eksiklikleri ortaya koyması, teknolojiyi hedeflerle uyumlu olarak kullanması, yetenekleri kullanmak üzere yeni fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.

Satış yapan işletmeler için dijital dönüşüm müşteri taleplerine göre yeni ürün geliştirmek; hizmet sunan işletmelere göre ise süreçleri yalın hale getirip çalışanlara zaman kazandırmak olabiliyor. Genel olarak dijital dönüşüm sürecinin başarılı sonuç vermesi için insan gücü ve teknolojinin harmanlanması ve nasıl daha iyi müşteri hizmetleri sunabiliriz sorusuna odaklanması gerekiyor. Kurumsal yapının ve kültürün yenilenmesiyle başlayan süreçte çalışanları sürece dahil etmek ve iş süreçlerini dijital ortama aktarmak dijital dönüşüm sürecini başarıya götürüyor.

Dijital dönüşüm işletmelerin kâğıtsız ofise geçmelerine olanak tanıyor. Kâğıtsız ofis çevreyi korumaya katkıda bulunmayı sağladığı gibi maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Dijital dönüşümü gerçekleştiren işletmeler veriye dayalı hızlı karar alabiliyor. Bu sayede müşteri istekleri ve beklentilerini öngörüp daha iyi müşteri deneyimi sunabiliyor. Çalışanların hatasından kaynaklanan yanlış veri girişi veya belgelerin kaybolması gibi sorunlar ortadan kalıyor. Yazılımların süreçleri otomatize etmesi zaman kazandırıyor. Departman ve kişi bazı performans ölçümleri yapılabiliyor ve kurumsal hafıza oluşturuluyor.

E-Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşümün öne çıkan bileşenlerinden biri olan e-Dönüşümdür. Şirketlerin ve devlet kurumlarının ve birçok yapılanmanın verimliliği koruma ve tasarruf gibi kazanımların elde edilmesi, bununla birlikte iş süreçlerini elektronik ortama taşıması olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde e-Dönüşüm yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak e-Devlet uygulamasıdır. Bugün, birçok Türk vatandaşının önceleri temin etmek için fazlasıyla çaba sarf etmesi gereken birçok evrak ve gerçekleştirmek için çeşitli kurumlara müracaat etmesi gereken birçok işlem artık e-Devlet üzerinden çok kısa bir süre içerisinde kolayca tamamlanabiliyor. e-Devlet uygulamasının yanı sıra, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarında da dönüşüm sağlanmış durumda. Tüm bu uygulamalar düşünüldüğünde e-Dönüşümün artık hayatımızın en önemli parçası olduğunu söylemek mümkün.

DTB olarak, müşterilerimizdeki işlerin yeni teknoloji ve methodlarla maliyetleri düşürecek şekilde dijital ortama aktarılmasını hedefleriz. Kullandığımız tüm yazılım ve donanımlar günümüz teknolojisinde en iyilerdir. Dijitalleşme üzerine bilgi birikimine sahip bizler dünyadaki hızlı olan dijitalleşmeyi sürekli izliyor ve Türkiye’ye nasıl adapte edebileceğimizi belirliyoruz.

Dijital dönüşüm, zamanla değişen toplumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında sunduğu imkanlardan yararlanılmasıdır. Böylece; organizasyonların çok daha etkin hale getirilmesi ve Verilen hizmetin verimli olması sağlanır. Memnuniyet sonucu fayda sağlanılması gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen iş süreçlerinde ve kullanılan teknolojik unsurlarda bir bütün halinde dönüşüm yaşanır. İşte gündeme gelen bu dönüşüm sürecinin tamamı dijital dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.